Algemene Voorwaarden

Gelieve deze algemene voorwaarden goed door te lezen. Wanneer u een bestelling op onze website plaatst, gaat u automatisch akkoord met deze algemene voorwaarden.

Disclaimer

Shake That Weight BV zal niet verantwoordelijk gehouden worden voor gezondheidsproblemen veroorzaakt door het gebruik van deze producten door personen die hun huisarts niet op voorhand geraadpleegd hebben, dit om de geschiktheid van deze producten voor de gezondheid van de persoon te bepalen. Deze producten mogen niet voor een derde partij worden aangekocht, of voor personen onder 18 jaar, zwangere vrouwen, of iedereen met gezondheidsproblemen – hoe klein deze ook zijn – zonder op voorhand contact op te nemen met de huisarts.

Het personeel van Shake That Weight BV zijn geen huisartsen en al onze aanbevelingen met betrekking tot dieetsupplementen moeten daarom met een huisarts of een medisch getrainde professional besproken worden.

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Shake That Weight BV, Herengracht 420, Amsterdam, 1017BZ, Netherlands, [email protected], Telefoon: + 441782479331) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben terug gekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen.

U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van de terugzending komen voor uw rekening.. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Betaling

Wij aanvaarden betalingen via Ideal, Kredietkaart, en Debietkaart

Uw goederen zullen niet geleverd worden tot de kosten volledig door de klant zijn betaald en dit werd bevestigd door Shake That Weight BV.

Bestellingnota’s

Gelieve op te merken dat alle transacties gebeuren in Euro. Wanneer u uw bestelling heeft geplaatst, zal een bevestiging naar uw emailadres verstuurd worden. Deze email zal uw transactie- en bestelnummer bevatten.

Wij zullen niet verantwoordelijk gehouden worden voor fouten met betrekking tot prijs, productselectie, of verzendproblemen veroorzaakt door softwarestoringen of menselijke fouten. Het is uw verantwoordelijkheid om de juistheid van uw bestelling te controleren; u wordt hiervan op de hoogste gesteld tijdens het bevestigen van je bestelling op de website en via email. Wanneer iets niet juist is, gelieve Shake That Weight BV onmiddellijk op de hoogte te stellen, want fouten kunnen niet langer gecorrigeerd worden wanneer de bestelling is verzonden.

Deze website werkt op een uitnodigende basis en niet op een aanbiedende basis, dit betekent dat Shake That Weight het recht heeft om grote bestellingen of bestellingen met een hele grote kostprijs te weigeren. Uw bestelling is een uitnodiging om goederen te kopen van Shake That Weight BV. Wij behouden het recht een gemaakte bestelling te weigeren. In dit geval word je bestelling volledig terugbetaald

Wanneer er een probleem is met een bestaande bestelling, moet u Shake That Weight BV op de hoogte stellen wanneer u het pakket hebt ontvangen. Fouten kunnen later niet hersteld worden.

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting aan voor consumenten, die u kunt vinden op http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Levering

Y Uw bestelling wordt naar u verstuurd binnen 24 uur, behalve bestellingen die op zaterdag of zondag worden geplaatst. Deze bestellingen worden de volgende werkdag verstuurd, behalve op vakantiedagen. Wij kunnen de tijd voor uw levering niet garanderen. Wanneer onze pakketten worden verstuurd, dan worden deze pakketten de verantwoordelijkheid van de koerierdienst. Hoewel, u kunt contact opnemen met ons voor traceerinformatie en alle bijkomende informatie die wij beschikbaar hebben. Koeriers leveren meestal tussen 8 uur ’s morgens en 8 uur’s avonds van maandag tot zaterdag. Wij kunnen niet verantwoordelijk gehouden worden voor een fout adres dat op onze website door de klant werd ingegeven.

Betalingsveiligheid

Betalingsveiligheid wordt voorzien door Stripe en een 128-bit encryptie wordt ook toegepast op de website. Onze website oogt op het tegemoetkomen van alle PCI DSS voorwaarden, die de veiligheid van uw informatie controleren.

Informatiebescherming

1.1 Voor de toepassing van deze clausule 1 referenties naar “persoonlijk informatie”, “betrokkene”, “inbreuk in verband met persoonsgegevens”, “gegevensverwerker”, en “gegevensbeheerder”, hebben een betekenis die overeenstemt met de Wet voor de Bescherming van Persoonsgegevens 1998, of met de Algemene Verordening voor Gegevensbescherming (EU) 2016/679 van 25 mei 2018, en alle andere wetgevingen die deze wetten vervangen of aanvullen.

1.2 Elke partij zal voldoen aan de toepasbare gegevensbescherming, privacy, of gelijkaardige wetten overal in de wereld (“Gegevensbeschermingswetten”), inclusief de Wet op de Bescherming van Persoonsgegevens van 1998 en de Algemene Verordening voor Gegevensbescherming (EU) 2016/679, die van toepassing kunnen zijn op persoonlijke informatie die verwerkt kunnen worden voor het plaatsen van een bestelling en wanneer dergelijke assistentie en samenwerken nodig is door de andere partij.

1.3 Wanneer we uw verzamelde persoonlijke informatie verwerken met betrekking tot het plaatsen van een bestelling, moeten de partijen hun bedoelingen duidelijk maken en akkoord gaan dat wij zullen handelen als de gegevensbeheerder met betrekking tot deze persoonlijke informatie. Alleen derde partijen die vooraf werden goedgekeurd zullen functioneren als gegevensverwerker met betrekking tot de persoonlijke informatie. Wij verklaren ook dat wij zullen:

1.3.1 alleen vooraf goedgekeurde derde partijen zullen toelaten om dergelijke persoonlijke informatie volgens onze geschreven instructies te verwerken;

1.3.2 U snel op de hoogte stellen wanneer wij een klacht of schrijven ontvangen met betrekking tot het verwerken van dergelijke persoonlijke informatie of onze derde partij voorwaarden onderhevig aan de Wet voor Gegevensbescherming, behalve wanneer dit niet wettig is toegestaan;

1.3.3 De nodige technische en organisatie-gerichte veiligheidsmaatregelen nemen tegen het niet-geautoriseerd gebruik of onwettig verwerken van dergelijke persoonlijke informatie of tegen het accidentele verlies van of schade aan dergelijke persoonlijke informatie volgens het Zevende Gegevensbeschermingsprincipe zoals vermeld in de Wet op Gegevensbescherming van 1998 en alle andere wetten die deze vervangen of aanvullen; dit bevat ook de maatregelen die in deze voorwaarden worden weergegeven;

1.3.4 geen andere gegevensverwerker zullen gebruiken zonder uw vooraf verkregen specifieke, schriftelijke toestemming;

1.3.5 als een uitzondering op de voorwaarden van sub-clausule 1.3.4, gaat u ermee akkoord dat tijdens een noodsituatie, waar het vrijgeven of het overdragen van dergelijke persoonlijke gegevens vereist is voor het behouden van de integriteit van de persoonlijke gegevens, wij het recht hebben om dergelijke persoonlijke gegevens vrij te geven of over te dragen, maar alleen zoals vereist voor dergelijke doeleinden. Wij zullen u op de hoogte stellen van een toekomstige vrijgave of overdracht als het mogelijk is dit te doen voor deze plaatsvind. Wanneer dit niet mogelijk is, zullen we u na de vrijgave of overdracht op de hoogte stellen;

1.3.6 ervoor zorgen dat elke vrijgave of overdracht van dergelijke persoonlijke gegevens aan derde partijen zal gebeuren volgens sub-clausules 1.3.4 en 1.3.5, die onderhevig zijn aan dezelfde verplichtingen voor gegevensbescherming zoals beschreven in clausule 1.3 via contract of een ander artikel onder de Europese wet of de wet van één van de lidstaten;

1.3.7 De overdracht van persoonlijke gegevens naar landen buiten de Europese Unie niet veroorzaken of toestaan, die geen bindende en voldoende toestemming verkregen hebben door de Europese Commissie of een andere competente autoriteit voor gegevensbescherming, behalve wanneer deze onderhevig zijn aan Contractuele Clausules van de Europese Unie of andere toepasselijke overdrachtsmechanismen die voldoende bescherming bieden volgens toepasbare gegevensbeschermingswetten;

1.3.8 voldoende assistentie verlenen aan vooraf goedgekeurde derde partijen zodat zij snel kunnen reageren binnen de vereiste periode op een verzoek gemaakt door de betrokkene met het oog op het uitoefenen van zijn of haar rechten met betrekking tot de persoonlijke gegevens die door ons verwerkt worden of die door een derde partij namens ons verwerkt worden;

1.3.9 De aard van het verwerken en de beschikbare informatie in acht houden:

1.3.9.1.1 aanvaardbare assistentie verlenen aan vooraf goedgekeurde derde partijen tijdens het uitvoeren van gegevensbeschermingscontroles die betrekking hebben op een bestelling door u geplaatst en door ons geaccepteerd; en

1.3.9.1.2 aanvaardbare assistentie verlenen aan vooraf goedgekeurde derde partijen om ervoor te zorgen dat wij voldoen aan de veiligheidsvoorwaarden en verplichtingen met betrekken tot data-inbreuk, dit volgens de Wet op Gegevensbescherming;

1.3.10 ervoor zorgen dat personen geautoriseerd door ons en onze onderaannemers die dergelijke persoonlijke informatie verwerken tegemoetkomen aan contractuele verplichtingen of onderhevig zijn aan wettelijke geheimhoudingsverplichtingen;

1.3.11 uw snel op de hoogte brengen wanneer wij ons bewust worden van een persoonlijke data-inbreuk op uw informatie die door ons werd verwerkt;

1.3.12 aanvaardbare stappen zullen nemen om dergelijke persoonlijke data-inbreuken te behandelen, en indien nodig, maatregelen zullen treffen om nadelige gevolgen te verminderen en wij zullen contact met u opnemen in verband met dergelijke uitkomst of vermindering;

1.3.13 wij kunnen op uw verzoek uw persoonlijke gegevens verwijderen of aan u terugbezorgen wanneer u een bestelling hebt geplaatst en wanneer deze bestelling door ons werd aanvaard. Wij kunnen ook alle bestaande kopieën verwijderen, voor zover dergelijke verwijderen is toegelaten onder de Wet voor Gegevensbescherming; en

1.3.14 Alle nodige informatie aan u verschaffen om de tegemoetkomingen aan de verplichtingen vermeld in clausule 1.3 te demonstreren.

Privacybeleid

Voor meer informatie over ons privacybeleid

Neem contact met ons op

Gelieve contact met ons op te nemen via één van deze contactmethodes:

Shake That Weight BV
Herengracht 420
Amsterdam
1017BZ
Netherlands

Email: [email protected]

Website address: www.shakethatweight.com

Onwettig of Verboden Gebruik

U zal deze website niet gebruiken voor onwettige doeleinden of doeleinden die verboden zijn onder deze algemene voorwaarden. U zal deze site niet gebruiken wanneer dit schade zou aanrichten aan Shake That Weight BV of andere partijen, de functionaliteit van de website, of zijn gebruik door anderen. U zal niet proberen informatie van deze website te verkrijgen die niet beschikbaar werd gemaakt voor het algemene publiek.

Website Gebruikersvoorwaarden

Alle informatie op deze website is alleen bedoeld als begeleiding. De website wordt ook regelmatig bijgewerkt. Producten en prijzen zijn onderhevig aan wijzigingen die niet op voorhand worden vrijgegeven en Shake That Weight BV en behoudt het eigendomsrecht voor alle materialen op deze website.

Eigendomsrecht

Alle inhoud en informatie op deze website, inclusief maar niet beperkt tot tekst, grafische elementen en illustraties, zijn het bezit van Shake That Weight BV of het bezit van hun respectievelijke eigenaren en wordt beschermd door eigendomsrechten van het Verenigd Koninkrijk.

Alle handelsmerken die op deze website verschijnen zijn de eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

This site is registered on wpml.org as a development site.